Processos i foment de l’associacionisme

En els títol IV i V de l’esborrany es regulen els processos participatius, el foment de les metodologies i  de l’associacionisme i del voluntariat.

Els processos participatius esdevenen cabdals per  garantir la participació en projectes de gran envergadura o d’especial transcendència en temes que afectin  la ciutadania. Hauran de comptar amb quatre fases importants: fase d’informació, la de consulta i debat, la de retorn i per últim la de seguiment mitjançant una comissió pròpia del procés.

Pel que fa al foment de l’associacionisme, l’Ajuntament desenvoluparà una política activa de suport i de reconeixement a la tasca que realitzen a la nostra ciutat.

Consulta els títols IV i V del nou articulat.

L’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d’ocultar/eliminar aquells comentaris i / o aportacions que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol col·lectiu o que freguin l’insult o el descrèdit, o que puguin ser reprobables des del punt de vista del manteniment de les més mínimes normes de convivència i educació.

2 thoughts on “Processos i foment de l’associacionisme

 1. Aportación al borrador de reglamento de participación ciudadana
  Capítulo IV Artículo 58
  Fomento de las metodologías de participación. Que se puede enlazar con del artículo del Consell d`Infants
  Crear un mecanismo de participación ciudadana basado en la firma de un manifiesto de compromiso voluntario con la ciudad, con el civismo, el respeto y la tolerancia haciendo responsables y concienciar a la ciudadanía en general que el espacio público es de y para todos.
  Este manifiesto se debería de fomentar desde el consell d`Infants en particular y desde las entidades en general
  Crear un registro para saber el grado de compromiso de firmas del manifiesto de cada barrio o distrito incentivando de alguna manera la participación de estos y los objetivos logrados, como podría ser en el ámbito de las subvenciones

 2. EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA: DONEM EL PODER AL POBLE
  CUP-Terrassa, davant l’imminent aprovació del nou reglament de participació ciutadana per part del consistori terrassenc, volem expressar els principis en els que creiem s’ha de basar la participació democràtica de la ciutadania, i, per raó dels quals, ens pronunciem en contra de la versió clientelista del món associatiu i empresarial i, per tant, faltada de representativitat popular
  En parlar de participació ciutadana hem de tenir presents els següents principis essencials del poder popular:
  – La participació ha d’estar garantida a tothom: persones físiques, jurídiques, entitats, organitzacions ciutadanes (tant permanents com efímeres) que estiguin inscrites o registrades o el seu àmbit d’actuació sigui a Terrassa.
  – L’Ajuntament ha de garantir l’accés a tota la informació. Això vol dir que, a més de facilitar la informació en sí, s’ha de garantir la formació necessària per al poble per a que rebi aquesta informació coneixent-ne el seu contingut , facilitant així la presa de decisions. L’accessibilitat a la informació ha de ser fàcil i ha d’estar ben estructurada.
  – La redacció de qualsevol document referent a la participació ciutadana ha de ser clara i entenedora, i no amagar-se darrera referències constants al dret administratiu.
  – Volem que l’exercici de la democràcia sigui directe i vinculant. Volem donar al poble una cosa tan senzilla com el dret a la veu i al vot; i a prendre decisions vinculants de tot ordre: polítiques, urbanístiques, culturals, energètiques, de gestió de la municipalitat, etc…i, sobre tot, econòmiques; la participació del poble en les decisions que requereixen els pressupostos municipals marcarien les línies d’actuació del poder real del poble. Cal fer ús de la consulta vinculant de manera habitual a diferents nivells territorials (ciutat, barri…).
  – Principi d’igualtat democràtica. Totes hem d’estar representades o, com a mínim, hem de tenir la opció de ser escoltades i la nostra opció respectada i considerada com a vinculant en les decisions de la municipalitat. Les entitats per se no sempre són representatives de les opinions de tots els seus socis. Cal que aquests ho manifestin de forma expressa per valorar la representativitat de cada entitat i en cada tema. Els vots dels integrants d’una entitat tenen el mateix valor que el de la resta de la ciutadania i han de poder delegar la seva representativitat de la mateixa manera que la resta de la ciutadania, DE FORMA EXPRESSA I PER A CADA TEMA.
  -Creiem en un consistori de gestió. El Ple de l’Ajuntament s’ha de convertir en un òrgan de gestió de la voluntat popular. L’Ajuntament gestiona, el poble decideix.
  La nostra negativa a acceptar el Reglament de Participació Ciutadana es clara, ja que no inclou, ni de lluny, cap referència al poder del poble, ni, evidentment, a cap dels principis bàsics esmentats en aquest document. Analitzant el Reglament de Participació Ciutadana presentat per l’Ajuntament de Terrassa, hem trobat que és bàsicament clientelista i que crea uns òrgans i processos pretesament democràtics que en realitat no deixen de ser un bany de populisme fals per poder presumir de ser propers a la ciutadania. La realitat és que cap d’aquests òrgans i processos asseguren que l’expressió de les idees sigui vinculant, deixant la última decisió al consistori i relegant el poder popular a una mera eina consultiva.
  Aquest reglament afavoreix la teledirecció de la participació per part del govern municipal i el favoritisme i clientelisme de determinades entitats col•laboradores amb el govern de torn.
  – DEFENSEM POLÍTIQUES PARTICIPATIVES REALS, DEL POBLE I PEL POBLE.
  – PER UNA PARTICIPACIÓ REAL.
  – PERQUÉ TOTES LES ENTITATS I ELS CIUTADANS SOM VÀLIDS: DONEM EL PODER AL POBLE.

  ESBÓS D’ACCIONS A FER PER A IMPLANTAR UNA PARTICIPACIÓ POPULAR
  – Elaborar un pla director on representants zonals (barri/districte/…) aportin la voluntat popular a l’òrgan de govern.
  – Començar unes dinàmiques de treball que, dirigides des del consistori, aportin informació i formació a les persones sobre els temes a tractar i decidir, i que reculli les decisions vinculants.
  – Establir una xarxa estructural de representació amb representants/regidors de zona.
  – Acabar amb clientelismes i obrir les portes de l’Ajuntament als seus únics propietaris: el poble.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *