Sobre el bloc

A partir de la presentació pública de l’esborrany, que ha tingut lloc el 13 de febrer, de 2014 s’obre la participació a les entitats i a la ciutadania per tal que pugueu fer les vostres aportacions i comentaris sobre el contingut de l’esborrany del reglament. L’objectiu ara, és enriquir i millorar el document que esdevindrà una eina important per promoure la participació i enfortir la democràcia a la nostra ciutat.

Aquest bloc ens servirà per recollir els vostres comentaris en relació als principals àmbits que regula el text de l’esborrany: els drets de participació de la ciutadania, els mecanismes d’informació o comunicació, els òrgans de participació i, els processos i el foment de les metodologies participatives.

Durant el mes de març es realitzaran també sis sessions de treball obertes als districtes, amb l’objectiu de facilitar al màxim la participació activa de la ciutadania, les entitats i els representants dels òrgans estables de participació.

Totes les aportacions es recolliran en un informe tècnic que es traslladarà a la Comissió Municipal de Participació per a la seva valoració i incorporació en el nou reglament.