El Reglament al BOPB

BOP 25 abril 2016Us informem que avui 25 d’abril de 2016 ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci sobre l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.

Demà dia 26 s’obre un període de 30 dies per a fer-hi al·legacions, període que finalitzarà el pròxim 31 de maig.

El text del Reglament es pot consultar a la seu del Servei de Qualitat Democràtica (Carrer Unió, 36), de dilluns a divendres, de 9h a 14h, i al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament (https://tauler.seu.cat).

El Reglament segueix el procediment per ser aprovat definitivament

En data 18 d’abril s’ha publicat l’anunci sobre l’aprovació inicial del Reglament Municipal de Participació Ciutadana al tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa i al Diari de Terrassa avui dimarts dia 19.

El termini dels 30 dies per fer les al·legacions començarà a comptar a partir del dia següent a la darrera publicació que es farà al BOP. En aquest blog us informarem de l’inici del termini.

Accedeix a la còpia digilenciada del reglament