El Reglament segueix el procediment per ser aprovat definitivament

En data 18 d’abril s’ha publicat l’anunci sobre l’aprovació inicial del Reglament Municipal de Participació Ciutadana al tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa i al Diari de Terrassa avui dimarts dia 19.

El termini dels 30 dies per fer les al·legacions començarà a comptar a partir del dia següent a la darrera publicació que es farà al BOP. En aquest blog us informarem de l’inici del termini.

Accedeix a la còpia digilenciada del reglament

 

Aprovació inicial del nou Reglament de Participació Ciutadana en el Ple

Aprovacio Reglament Participacio CiutadanaEl passat dijous 31 de març, l’Ajuntament en Ple va aprovar inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte el del Partit Popular.

Després de l’aprovació inicial, s’iniciarà el tràmit d’exposició pública i s’obrirà el període de presentació d’al·legacions.

Us informarem en aquest mateix blog de l’inici d’aquest termini.

Consulteu aquí el text del document aprovat.

El Reglament de Participació es portarà al Ple de març

Ajt pleUs informem que un cop treballat l’esborrany del Reglament de Participació Ciutadana, en el marc de la Comissió Política de Qualitat Democràtica, es portarà a votació per la seva aprovació inicial al proper Ple de març.

Abans del Ple, us volem explicar quines són les principals novetats i aspectes a destacar del text final. És per aquest motiu que us convoquem el proper dimecres 16 de març, a les 18:30 h. a la Masia Freixa.