Terrassa amb la Salut infantil: programa THAO

La ciutat de Terrassa s’ha adherit al programa Thao de Salut infantil, que s’està implementant a 78 municipis de 8 comunitats autònomes. Aquest s’ha impulsat des del servei de salut i comunitat de l’Ajuntament de Terrassa conjuntament amb la Fundació Thao.

El Programa Thao-Salut Infantil té com a finalitat general la promoció de la salut en la població infantil, i més específicament frenar la tendència ascendent de la prevalença de l’obesitat infantil, afavorint les actituds i hàbits saludables de la població infantil i de les seves famílies.

Per aconseguir aquest objectiu, es planteja un pla d’accions, estimulant l’alimentació variada, equilibrada i plaent, incentivant la pràctica de l’activitat física regular, així com abordant també d’altres determinants importants com les hores de descans i els aspectes psicològics i emocionals. Es duu a terme en l’àmbit municipal i té una durada mínima de quatre anys, en el qual es mobilitzen tots els actors del municipi (professorat, professionals de la salut, AMPA, comerciants, monitors, entitats culturals i esportives, mercats, restauració col·lectiva, entitats socials, etc.).

 

El curs 2012-13 s’hi han adherit un total d 18 centres educatius de la ciutat, i les activitats plantejades per a aquest curs són les següents:

–         Presentació del programa a les famíiles, a partir d’un díptic informatiu i de xerrades en aquells centres que ho desitgin

–         Retolació de diversos espais de l’escola amb posters (6 tipus) que posen èmfasi en els principals missatges del programa

–         Implementació, a l’aula, de les activitats de la temporada per aquest curs (la promoció del consum de productes frescos de l’hort).

–         Celebració del dia/setmana THAO, amb la participació tant de l’escola com de l’AMPA

Es tracta d’un programa molt dinàmic, amb una implementació molt flexible, de manera que les activitats s’aniràn desenvolupant, també, en funció de les pròpies dinàmiques que el propi programa vagi creant, tant per part dels centres educatius i pares i mares com de la resta d’agents implicats. Per tant, aquestes activitats són les inicials, però s’espera que s’aniran ampliant de forma gradual a partir de la pròpia dinàmica.

Benvingudes i benvinguts al programa THAO!