Dia Mundial de la SIDA – 2013: avançant cap a la meta d’arribar a zero

Reproducció del comunicat conjunt de les entitats i associacions de l’àmbit del VIH/Sida de Catalunya

“El Dia Mundial de la Sida, que es commemora l’1 de desembre de cada any des de 1998, és el moment en què milions de persones es reuneixen a tot el món per recordar les que han perdut la vida a causa de la malaltia, celebrar els progressos i comprometre’s de nou a posar fi a l’epidèmia.

 

El lema d’aquesta vint-i-sisena commemoració del Dia Mundial de la Sida, “Avançant cap a la meta d’arribar a zero”, vol remarcar la importància de mantenir els progressos assolits en la prevenció, el diagnòstic precoç, els tractaments i la no-discriminació, que són els pilars fonamentals en la lluita contra la sida i la clau per avançar de forma conjunta cap al repte d’ “ONUSIDA” d’arribar a zero en noves infeccions, en morts per la sida i en discriminació.

 

Arribar a zero exigeix compromís, innovació, bases científiques sòlides i estratègies centrades en la comunitat per arribar a les persones més vulnerables de patir la infecció pel VIH, respectant els principis d’igualtat i els drets humans.

 

Hem de reforçar els missatges sobre l’eficàcia de les mesures de protecció i incorporar noves estratègies de prevenció, millorar l’accés als serveis sanitaris de la població nouvinguda, fomentar la detecció precoç del VIH per disminuir el retard diagnòstic, difondre el bon compliment terapèutic i vetllar pel respecte als drets humans i les llibertats fonamentals de les persones. Així mateix, cal continuar treballant en la recerca de vacunes que evitin la infecció o eliminin el VIH de l’organisme.

 

Aquesta jornada és una bona oportunitat per recordar que encara hi ha noves infeccions, que no s’ha de baixar la guàrdia i que, amb un activisme renovat, cal continuar treballant conjuntament en la lluita contra la infecció pel VIH, contra l’estigmatització i la discriminació.”

 

20 ANYS DEL PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES (PIX) A TERRASSA

Els programes d’intercanvi de xeringues (PIX) han demostrat eficàcia en reduir els danys associats al consum de drogues entre els usuaris de drogues per via injectada, i constitueixen una acció de gran valor per a la Salut Pública. El PIX consisteix en la dispensació d’un kit amb material per a realitzar una injecció higiènica: una xeringa, una ampolla d’aigua destil·lada i una tovalloleta asèptica. Amb aquests programes s’han evitat moltes infeccions associades al consum de drogues per via injectada.

Terrassa compta amb un PIX des de l’any 1993 i actualment es tracta d’una actuació inclosa al Pla local de drogues. La coordinació es fa conjuntament des de l’associació AIDE (Associació d’Intervenció en Drogodependències Ègara), els serveis sanitaris (Consorci Sanitari, Mútua i oficines de farmàcia) i el servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament.

Instal·lació de la 1ª màquina dispensadora de xeringues d'Espanya a Terrassa (1999)

 Històricament, els inicis del PIX a Terrassa es remunten a l’any 1993, quan a iniciativa d’una entitat local vinculada a l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Llorenç es va presentar una proposta innovadora per donar resposta a una problemàtica comunitària del barri: distribuir xeringues per reduir els danys associats al consum de drogues injectades. Els anys següents es va constituir l’associació AIDE, es va iniciar la col·laboració amb els professionals sanitaris del CAP Terrassa Nord i de les farmàcies, i es va signar un conveni amb l’Ajuntament. L’any 1999 es va instal·lar la primera màquina dispensadora de xeringues a la façana del CAP Terrassa Nord, amb l’objectiu de  diversificar els punts de distribució de xeringues i cobrir l’horari nocturn i de caps de setmana. La ciutat de Terrassa, juntament amb la de Reus, va ser pionera a l’estat en disposar d’una màquina dispensadora de xeringues. Durant els darrers anys s’han distribuït des del PIX a Terrassa una mitjana de 20.000 xeringues a l’any. 

 Actualment el PIX és el principal programa de reducció de danys a la ciutat.  Els centres participants al PIX són 3 dels 7 CAPs de la ciutat (CAP Terrassa Nord, CAP Antoni Creus i CAP Terrassa Sud), el CAS (Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències) i 20 de les 57 oficines de farmàcia de Terrassa. El punt de distribució de xeringues del CAP Terrassa Nord compta amb una persona educadora en horari de matins i a la façana del CAP hi ha una màquina dispensadora. L’any 2012 es van repartir 16.470 kits, el 78% dels quals al CAP Terrassa Nord. El PIX integrat en equipaments sanitaris és un recurs consolidat a Terrassa i des del grup coordinador es proposa millorar la cobertura a la ciutat.