Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020

El Pla Local de Drogues de Terrassa es va aprovar per unanimitat al Ple Municipal de l’Ajuntament de Terrassa el 20 de juliol de 2017.  El Pla s’ha elaborat amb el consens i participació de totes les entitats de salut que treballen en aquest àmbit i el configuren també serveis municipals i altres recursos de la ciutat.

Els canvis i millores respecta a l’anterior Pla afecten al funcionament, implementació i l’avaluació.

Destaca com a novetat important la creació d’un espai virtual, un web propi del PLDT, amb accés públic i un de privat.

Com acció per maximitzar l’obertura del Pla a la ciutadania s’ha definit la realització d’una jornada local anual, pública en què s’abordarà algun tema d’interès general en l’àmbit de les drogodependències.

Amb aquest nou Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020 es garanteix una intervenció participativa, consensuada, coordinada i transversal de ciutat en l’àmbit de la prevenció de les drogodependències i de les conseqüències del consum, a través de la definició i implementació d’accions concretes i avaluables.

Més informació: Pla local de Drogues 2017-2020