Activitat Física

prompaas2010El Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable, conegut com PAAS, va ser elaborat pel Departament de Salut en resposta a l’increment observat en la prevalença d’obesitat, d’acord amb l’estratègia mundial de l’OMS i de la NAOS. Dins del PAAS, s’inclouen accions pròpies i altres a les quals s’ha donat assessorament tècnic i/o suport institucional en quatre àmbits:
• educatiu
• sanitari
• comunitari
• laboralfamiliafelis

Algunes accions del PAAS es porten a terme des d’ajuntament i consells comarcals, institucions sanitàries o educatives, gremis, fundacions i empreses privades.