“Fes el pas, evita caure” als Instituts de l’ESO

INS Blanxart

INS Can Roca

Durant el curs escolar 2016-2017, l’exposició itinerant “Fes el pas, evita caure!” sobre la prevenció dels consum de drogues en joves, ha estat col·locada en 5 centres educatius de secundària de Terrassa: INS Investigador Blanxart, Can Roca, Nicolau Copernic, Montserrat Roig i a l’ Escola Pia.

A l’activitat per a desenvolupar a l’aula han participat un total de 1400 alumnes de 12 a 16 anys. L’exposició i la proposta d’activitat a l’aula, que tracta la prevenció del consum del tabac, de l’alcohol i del cànnabis ha estat molt ben valorada tant pel professorat com per l’alumnat.

INS Nicolau Copernic

 

INS Montserrat Roig

Fes el pas, evita caure. Exposició i activitat a l’aula


“Fes el pas, evita caure” és una eina educativa per treballar la prevenció del consum de drogues en joves.
Es pretén:
Facilitat la reflexió sobre el consum de drogues en l’entorn adolescent.
Promoure actituds crítiques davant del consum de tabac, alcohol, i cànnabis.
Evitar o retardar el consum.
Evidenciar els processos que influeixen en la presa de decisions.
Oferir informació veraç.
Donar a conèixer els recursos de salut de la ciutat.
Dirigida a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO
Inclou: Exposició amb 4 plafons verticals i vinils horitzontals col·locats als espais comuns del centre. Proposta d’activitat a l’aula amb dossier pel professorat i material de suport.
Per a més informació adreçar-se a: Servei de Salut Comunitària. Ajuntament de Terrassa. 93 7315982. [email protected]

20 ANYS DEL PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES (PIX) A TERRASSA

Els programes d’intercanvi de xeringues (PIX) han demostrat eficàcia en reduir els danys associats al consum de drogues entre els usuaris de drogues per via injectada, i constitueixen una acció de gran valor per a la Salut Pública. El PIX consisteix en la dispensació d’un kit amb material per a realitzar una injecció higiènica: una xeringa, una ampolla d’aigua destil·lada i una tovalloleta asèptica. Amb aquests programes s’han evitat moltes infeccions associades al consum de drogues per via injectada.

Terrassa compta amb un PIX des de l’any 1993 i actualment es tracta d’una actuació inclosa al Pla local de drogues. La coordinació es fa conjuntament des de l’associació AIDE (Associació d’Intervenció en Drogodependències Ègara), els serveis sanitaris (Consorci Sanitari, Mútua i oficines de farmàcia) i el servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament.

Instal·lació de la 1ª màquina dispensadora de xeringues d'Espanya a Terrassa (1999)

 Històricament, els inicis del PIX a Terrassa es remunten a l’any 1993, quan a iniciativa d’una entitat local vinculada a l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Llorenç es va presentar una proposta innovadora per donar resposta a una problemàtica comunitària del barri: distribuir xeringues per reduir els danys associats al consum de drogues injectades. Els anys següents es va constituir l’associació AIDE, es va iniciar la col·laboració amb els professionals sanitaris del CAP Terrassa Nord i de les farmàcies, i es va signar un conveni amb l’Ajuntament. L’any 1999 es va instal·lar la primera màquina dispensadora de xeringues a la façana del CAP Terrassa Nord, amb l’objectiu de  diversificar els punts de distribució de xeringues i cobrir l’horari nocturn i de caps de setmana. La ciutat de Terrassa, juntament amb la de Reus, va ser pionera a l’estat en disposar d’una màquina dispensadora de xeringues. Durant els darrers anys s’han distribuït des del PIX a Terrassa una mitjana de 20.000 xeringues a l’any. 

 Actualment el PIX és el principal programa de reducció de danys a la ciutat.  Els centres participants al PIX són 3 dels 7 CAPs de la ciutat (CAP Terrassa Nord, CAP Antoni Creus i CAP Terrassa Sud), el CAS (Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències) i 20 de les 57 oficines de farmàcia de Terrassa. El punt de distribució de xeringues del CAP Terrassa Nord compta amb una persona educadora en horari de matins i a la façana del CAP hi ha una màquina dispensadora. L’any 2012 es van repartir 16.470 kits, el 78% dels quals al CAP Terrassa Nord. El PIX integrat en equipaments sanitaris és un recurs consolidat a Terrassa i des del grup coordinador es proposa millorar la cobertura a la ciutat.

Els nostres fills i filles i les drogues: què cal saber?

  

Darrera de l’ús o l’abús de les diverses drogues per part de la gent jove hi trobem els valors, creences i expectatives que transmet la societat adulta. Les mares i pares i educadors/es sovint no tenim fàcil escollir el model a transmetre als nostres fills i filles, i ens cal fer una reflexió i posicionar-nos a nivell individual i familiar. Per això és fonamental disposar d’informació veraç i útil sobre les substàncies i els seus efectes i potenciar els factors de protecció que allunyen als fills del consum abusiu de drogues. Davant de conductes de consum o altres conductes de risc, la millor eina per manejar-les és la comunicació: és important tenir pautes per parlar amb fills i filles adolescents de manera efectiva i per actuar davant les situacions que es plantegin. També cal tenir en compte la influència del grup d’amics i potenciar la capacitat crítica dels joves, donant-los habilitats per resistir la pressió de grup i per defensar les opinions pròpies. 

En la conferència Els nostres fills i les drogues: què cal saber? es tractaran els reptes que comporta per pares i mares l’arribada de l’adolescència dels fills: primer s’exposaran breument els canvis físics, psicològics i socials d’aquesta etapa i després s’analitzaran els factors que poden influir en el consum de drogues, aclarint conceptes, tipologies i efectes de les substàncies. S’intentarà donar pautes per afavorir la prevenció i el maneig de conductes de consum.

La conferència s’inclou al cicle Els Dijous de Mútua i tindrà lloc el dijous 26 de setembre a les 19 h a la sala d’actes de l’edifici docent de Mútua de Terrassa, c/ sant Antoni 39. Anirà a càrrec de la Sra. Carme Torrella i la Sra. Núria Palau, professionals del CAS (Centre d’atenció i seguiment de les drogodependències) del Servei de Psiquiatria de Mútua, i tindrà l’entrada lliure.

Per més informació sobre les drogues i la seva prevenció us recomanem que consulteu la web Canal Salut Drogues de Gencat i la Guia Connecta amb els teus fills.