Consell Municipal de Salut

consell-blog
Es constitueix per primera vegada el Consell Municipal de Salut de Terrassa.
El Consell Municipal de Salut, és un òrgan de consulta i participació democràtica per facilitar la trobada de tots els agents que tenen a veure amb l’àmbit de la salut , junt amb representants municipals i els diferents grups polítics. L’objectiu és promoure, estimular i canalitzar idees, propostes i peticions que donin resposta a les necessitats de la ciutadania.

Podeu consultar el reglament del Consell: