Pares i mares

Què és aquest espai online?

És un espai de informació i prevenció per a famílies que tenen fills i filles adolescents. Forma part del projecte més ampli de promoció de la salut que es duu a terme a l’àmbit educatiu des del servei de Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Terrassa.

Finalitat

Oferir un recurs que faciliti la comunicació en temes de salut entre pares/mares i fills/filles.

Facilitar informació i recursos a les famílies sobre els quatre eixos fonamentals en l’adolescència i joventut com són la sexualitat, les drogues, l’alimentació i la salut emocional.

En què consisteix

En publicar periòdicament informació sobre els diferents temes mencionats (adolescència, sexualitat, drogues, alimentació i salut emocional ) al blog del servei de Salut i Comunitat. Tanmateix s’ampliarà amb informació sobre recursos municipals , telèfons i webs d’interès per aprofundir en la informació.

Es facilitarà un espai interactiu per poder exposar els vostres dubtes i necessitats. Això facilitarà que el contingut de les següents publicacions s’adapti a les necessitats expressades.

Al final del curs es demanarà la vostra opinió amb un qüestionari.

Per què aquest espai?

A l’adolescència, la influència dels amics, artistes, músics, mitjans de comunicació… agafa el relleu a la dels adults més propers concretament als dels pares i mares.

Les famílies amb les seves diverses constitucions, continuen sent la base de l’organització social en la nostra cultura i marc fonamental per a la transmissió de valors, normes i pautes de comportaments. Els pares/mares deuen formar als seus fills per a que desenvolupin estils de vida positius, saludables i autònoms. L’educació orientada a augmentar la capacitat per prendre decisions adequades, ….