Pla Local de Drogues de Terrassa

Activitat formativa de joves com a Agents de Salut en una actuació del Pla

Terrassa compta amb un Pla local de drogues elaborat i gestionat de forma participativa amb els agents del territori que treballen en l’àmbit de les drogodependències i aprovat per l’Ajuntament. Té una vigència de 4 anys (2012-2015) i remarca la implicació tant de les administracions com de les entitats, el món associatiu i la societat en la prevenció del consum de drogues a la ciutat. El Pla és un instrument per analitzar, planificar, prevenir i intervenir en el fenomen del consum de drogues i els problemes associats. S’adreça a tota la població fent especial èmfasi en la gent jove, incorpora la perspectiva de gènere, contempla l’abordatge de les drogues legals i il·legals, facilita  la participació i fomenta el treball en xarxa dels agents implicats.

 

El Pla local de drogues està dissenyat en 7 eixos de treball: reducció de l’oferta, reducció de la demanda, detecció precoç i orientació, reducció de riscos, reducció de danys, inserció social i laboral, informació i coneixement. Els àmbits de treball són l’educatiu, el comunitari i el de lleure i oci.

 

Actualment s’està desplegant el Pla de treball biennal 2012-2013, que conté les actuacions prioritzades per portar a terme durant aquest bienni segons criteris d’oportunitat i viabilitat. Dins l’eix de reducció de la demanda i en l’àmbit educatiu es difonen i coordinen diversos programes preventius del consum de drogues i els riscos associats entre els joves, i en l’àmbit de lleure i oci s’està implementant el programa d’oci saludable alternatiu al consum de drogues Oh si!. Dins l’eix de detecció precoç i orientació es treballa en els projectes d’elaboració d’una guia de detecció precoç i de disseny d’un programa de mesures alternatives a la sanció econòmica per tinença o consum de drogues en menors. Dins l’eix de reducció de riscos s’han realitzat cursos de formació per a joves i per a monitors/es com agents de salut en prevenció de conductes de risc, i dins l’eix de reducció de danys es coordina i fan propostes de millora del programa d’intercanvi de xeringues.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *