A través dels canals oberts a la ciutadania, l’accés públic de la informació del funcionament dels serveis municipals, com a procés de millora, permet valorar la seva eficàcia i eficiència.

L’empresa municipal Eco Equip SAM gestiona la recollida de residus urbans, i a través de Sentilo Terrassa, disposa d’informació d’interès que comparteix pel foment de la transparència.

Cal recordar que un dels principals objectius d’aquesta plataforma, és el de facilitar el flux d’informació entre gestors municipals, per tal de poder generar nous serveis a la ciutadania.

A Terrassa, oferim dades de diferents serveis municipals de forma directa i en temps real, a través de l’activació d’una capa específica al plànol de la ciutat, disponible a la web: www.terrassa.cat/planol

El Servei de Cartografia i Població gestiona el plànol de Terrassa, que també permet accedir a d’altre informació vinculada, com la ubicació d’equipaments, el mobiliari urbà, els hospitals, etc.

sentilo_planol_01

Actualment, ja s’ha integrat la informació vinculada a dos àmbits molt diferenciats:

  • Com a part del projecte TEI (Terrassa Energia Intel·ligent), es pot accedir a les dades de consum energètic: potència i energia (activa i reactiva) de 21 equipaments (principalment escoles de primària) sobre els que s’està realitzant actualment les auditories energètiques. Quan finalitzi la fase inicial (d’aproximadament un mes), es podrà accedir a les dades energètiques de 67 equipaments municipals de tot tipus: educatius, esportius, culturals, oficines, etc.

sentilo_planol_02 sentilo_planol_03

 

 

A cadascun dels equipaments, s’ha instal·lat un gestor energètic de la sèrie EDS subministrat per l’empresa Circutor (www.circutor.es), amb un analitzador de xarxes CVM i, depenent de la disponibilitat de la caldera de calefacció de gas, un emissor d’impulsos del comptador.

sentilo_planol_04

Al mateix temps que aquesta informació s’envia a la plataforma de gestió energètica municipal, entre d’altres tasques, per validar la facturació de les empreses subministradores, es publica al plànol per a la ciutadania.

  • Vinculat al servei de recollida lateral de residus urbans, el plànol de la ciutat disposa d’una capa específica on es pot obtenir la informació de quan s’han realitzat les últimes recollides de cadascun dels contenidors instal·lats a tota la ciutat. Al panell de selecció es pot escollir una o vàries fraccions de les quatre disponibles: resta, vidre, paper i envasos. Llavors, el plànol mostra tots els contenidors del tipus escollit disponibles a la ciutat. I per últim, com de la mateixa forma que en el cas de la informació energètica dels equipaments, se’n pot seleccionar un de concret i accedir a les dades vinculades a la seva recollida.

sentilo_planol_05 sentilo_planol_06

Durant els propers mesos, es procedirà a incorporar nous sensors, ampliant la informació del plànol de la ciutat.

Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *