En els articles anteriors de “Contaminació acústica i salut”  i en el de “Com es mesura el soroll?”  s’han introduït algunes definicions i com es mesura el soroll. Si fem un breu recordatori es va comentar que els aparells de mesura que hi ha actualment detecten el so acumulatiu en un determinat interval de temps. Això fa bastant complicat, amb la tecnologia actual, saber quants decibels (dB) emet un determinat soroll si es produeixen molts a la vegada.

En el 2017, mentre es preparava l’escenari i es duia a terme un dels concerts del Festival de Jazz a Terrassa ubicat a la Plaça Vella, es va poder realitzar un estudi dels decibels dels sorolls que produïen els diferents sorolls que s’emetien. Les dades recollides es van poder comparar amb els nivells de soroll emesos el mateix dia una setmana abans (Fig. 1).

Figura 1. Gràfica de decibels dels sorolls que es detectaren durant el concert i comparats amb la setmana anterior.
Font: Ajuntament de Terrassa.

La majoria de nosaltres, hem vist a les pel·lícules com es prepara un concert, començant per l’arribada dels camions amb el material i la descarrega d’aquest, muntar l’escenari, es fan proves tan dels equips i del so per finalment dur a terme el concert.

A continuació explicarem el gràfic de la figura 1 però primer, per facilitar la comprensió farem esment a les dues tonalitats de blau que es poden veure. La tonalitat blau clar fa referència a les lectures de soroll que es generaren una setmana abans del concert, concretament el dia 11/03/2017 i la tonalitat blau fosc fa referència a les lectures de soroll captades durant les etapes de preparació del concert i durant aquest.

En un dia normal, el nivell de soroll que es registra durant el dia es bastant regular, aproximadament sobre els 60 decibels (dB) però aquell dissabte 18 de març de 2017 els veïns viurien un dia diferent.

Al principi, semblava un dissabte com qualsevol altre amb molta tranquil·litat i calma, on els veïns del centre escoltaven el repicar de les campanes de les 9 del mati de La Parròquia de Sant Esperit mentre s’esmorzaven. Però passades les 9, van començar a notar moviment; començaren a escoltar circulació de camions, descarregar objectes, repicar de martells,… un soroll més alt del normal i, els es curiosos, s’aproparen per saber que passava. Quina sorpresa van endur-se al veure que estaven muntant l’escenari per un concert i no qualsevol, sinó l’escenari per la Bcn Jazz Orquestra & Susana Sheiman que començava a les 12 del migdia.

La instal·lació de l’escenari i la seva infraestructura va finalitzar i, passades les 10, començaren les proves d’equip on els tècnics s’encarregaren d’estudiar l’espai acústic de la plaça, instal·lar i fer proves dels micròfons, dels amplificadors, …. Una vegada tot el material estava preparat, els artistes començaren a fer proves de so per deixar tot a punt pel concert. Tot i que els tècnics estaven acostumats a preparar concerts, sempre es posaven nerviosos quan arribava a aquest punt… ja que l’èxit d’un concert depenia d’aquesta fase i no tenien gaire marge de temps. Les persones començaren a arribar i s’agrupaven davant de l’escenari parlant entre ells animadament i somrient on alguns estaven d’empeus i altres asseguts a les cadires que s’havien habilitat prop de l’escenari. Tot rutllava sobre la seda i per fi, va començar el concert a les 12. Va ser un èxit i semblava que les persones no paraven d’aplaudir quan va acabar a les 14h.

Si s’observa el gràfic de la figura 1, es pot detectar quan van començar el muntatge generant un soroll per sobre els 70 decibels (dB) amb pics una mica per sobre de 80dB. S’identifica fàcilment quan duren les proves d’equip i de so i quin nivell de soroll generaren en cada cas. Durant el concert, a part de conèixer l’inici, el final i el descans entre cançons i el nivell de so que emetien, és interessant observar que una vegada finalitza, el soroll que registre el sonòmetre, a mesura que avança el temps, s’apropa al nivell registrat la setmana abans, sent proper als 62-65 dB normals durant el dia.

Aquest estudi de soroll va ser possible ja que era una zona controlada, sense gaires canvis ni factors que distorsionessin el soroll que detectaven els sensors. Esperem que ven aviat es puguin instal·lar sensors de soroll multiespectral en la nostra ciutat per poder conèixer el nivell de soroll de cada tipus d’emissor (obres, circulació de vehicles ja siguin motos/ autobusos/ camions, crits,…) i es puguin fer polítiques i canvis per millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

Referències bibliogràfiques:

Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *