La COVID-19 ha posat de manifest que les zones urbanes s’han convertit en el front de batalla per la seva alta concentració d’habitants i interrelacions entre ells. Aquests dos factors han fet que les ciutats siguin especialment vulnerables a aquesta pandèmia.

En aquest escenari cal donar una resposta a la crisi, de manera adequada, per així continuar amb la recuperació i la reconstrucció de l’estat del benestar. En aquest escenari juguen en paper molt important les autoritats locals, els quals es converteixen en els agents de resposta de primera línia.

En la situació actual, hi ha un concepte que cada vegada pren més importància: la resiliència urbana, el qual es defineix com “la capacitat d’una ciutat per preveure les amenaces, absorbir els impactes, respondre a les crisis, recuperar-se i aprendre de l’experiència.

Terrasa Preparada i Resilient neix amb la visió de convertir Terrassa en una ciutat resilient, preveient les amenaces, afrontant els reptes i superant els impactes, sense deixar ningú enrere.  

La seva missió és la de formar a l’organització municipal, ciutadans, empreses i entitats que operen a Terrassa perquè estiguin preparades per afrontar futures crisis, recuperar-se ràpidament i aprendre d’elles.

Per a això és necessari una efectiva col·laboració entre els diferents agents implicats en la gestió resilient de la ciutat, promoure entre ells el desenvolupament i l’adopció de les millors estratègies, mesures, metodologies i tecnologies que contribueixin a la millora de la resiliència urbana de Terrassa de manera global.

I tot aquest procés amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat, el benestar i la qualitat de vida, mitjançant una gestió dels serveis públics com una xarxa interconnectada i interdependent.

C:\Users\felix\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\UPC.JPEG

En el marc de la Comissió Europea, la ciutat va fer equip amb la UPC i la CECOT per presentar la seva visió de ciutat dins de l’Intelligence Cities Challenge (ICC), aconseguint que la seva candidatura fos acceptada. D’aquesta manera Terrassa rebrà assessorament d’experts durant dos anys i mig per poder preparar la transformació necessària que ens permetrà afrontar els nous reptes que ens depara el futur.

L’ICC és una iniciativa de la Comissió Europea que reuneix més de 100 ciutats per tal d’aconseguir un creixement intel·ligent, socialment responsable i sostenible gràcies a l’ús de tecnologies avançades.

Potser ens preguntem de quina manera la tecnologia pot ser un factor determinant per reforçar la resiliència d’una ciutat. No obstant això, en aquesta crisi sanitària, tenim diversos dels millors exemples: moltes empreses han pogut seguir amb les seves activitats gràcies a la interacció dels seus treballadors via telemàtica (videoconferències amb Skype, Teams, Zoom, i altres); també aquells ajuntaments que han apostat per la digitalització dels seus serveis han pogut seguir donant suport a la ciutadania.

Un dels reptes de l’ICC és aconseguir que les ciutats es converteixin en el motor de la recuperació econòmica, que creïn noves oportunitats comercials, que millorin la sostenibilitat, i que siguin capaços de recuperar les seves indústries i PIMEs; i per a això és fonamental escometre la transformació digital com a clau transversal per a la consecució de tots aquests objectius.

Amb la participació de Terrassa en aquesta iniciativa i mitjançant un procés col·laboratiu de ciutat en la qual s’impliquin els diferents agents rellevants del nostre municipi, es pretén:

• Promoure la salut i el benestar dels ciutadans. 

• Augmentar la resiliència urbana pel que fa a la resiliència climàtica, així com a la gestió d’emergències i desastres.

• Millorar i promoure la participació ciutadana, la connectivitat i la comunitat. 

• Incrementar el teixit empresarial de la ciutat en relació a startups, PIMEs i empreses innovadores en economia social i col·laborativa.

Com a part d’aquest procés col·laboratiu, el dia 20 de gener de 2021, va tenir lloc un primer taller en el qual han participat un gran nombre de representants d’entitats clau en la nostra ciutat, que a causa de les restriccions imposades pel COVID-19, i com mesura de protecció, es va idear i realitzar de forma telemàtica, per tal de tractar sobre dos assumptes clau:

• Identificar les debilitats i fortaleses del nostre municipi, les amenaces a les que podem estar exposats i les oportunitats que se’ns presenten.

• • Reflexionar i discutir sobre el futur de la nostra ciutat, i pensar com volem que sigui, de manera ideal, d’aquí a cinc anys.

D’aquesta forma,  sabent quin és el nostre punt de partida i on volem arribar, es podran definir posteriorment les accions que s’han de prendre per a convertir aquest futur probable en realitat. 

Aquesta primera sessió, va tenir la seva continuació en el taller del dia 27 de gener de 2021, també via telemàtica, on encara van participar més persones que en l’anterior; això es, sense cap dubte, un bon indicador de la implicació dels diversos agents del municipi en aquesta iniciativa.  

Partint dels resultats del taller inicial, es va treballar sobre diferents aspectes, com són la definició d’una visió general consensuada, els resultats que volen assolir, indicadors que ens permetin comprovar que realment hem arribat a complir-los i les estratègies indispensables que ens permetin desenvolupar les accions necessàries per tenir èxit. Sempre sense oblidar des d’on hem començat i quines son els nostres punts forts i les nostres mancances.

Finalment evidenciar que queda treball a fer, i que un procés com del que estem parlant -de transformació de la nostra ciutat cap a un futur més sostenible , socialment responsable i resilient- implica la participació de tothom.  

Referències: 

  • Blogs [terrassa.cat]
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.