En general, les energies renovables, i entre elles la fotovoltaica, s'estan desenvolupant a un ritme molt superior a l’estimat pels experts. Això es deu en part a les reduccions de costos, que fan que energies com la fotovoltaica, a més de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, també siguin competitives econòmicament.

A nivell mundial, el sector fotovoltaic és un dels grans impulsors de la transició energètica cap a energies netes compromeses amb el progrés i la sostenibilitat.

Actualment el lideratge en el desplegament d'energia fotovoltaica l'ostenta la Xina, seguida del conjunt de països que formen la Unió Europea i els EUA (segons dades de l'informe de 2021 de la UNEF).

Fotovoltaica a Terrassa

A la ciutat de Terrassa, i sota el paraigües del projecte TEI Terrassa Energia Intel·ligent, es van posar en marxa un seguit d'instal·lacions fotovoltaiques en diferents equipaments públics de la ciutat, com són l'Ajuntament, diferents escoles, el complex funerari, etc. Aquestes instal·lacions estaven enfocades principalment a l'autoconsum però també contemplaven la possibilitat d'injectar part de l'energia produïda cap a la xarxa.

Dins l’abast del projecte es va dotar a totes les instal·lacions de sistemes de monitoratge, que permeten verificar que les instal·lacions estan funcionant de manera correcta. Així mateix, aquest monitoratge facilita les dades de producció i d'autoconsum.

Aquesta informació s'ha fet accessible a tots els ciutadans mitjançant el portal del projecte TEI (link a https://emap.terrassa.cat/mapGIS/?modul=tei). En aquest visor, filtrant per "Elements enllumenat i fotovoltaica > Fotovoltaica" podem visualitzar les instal·lacions que actualment estan sota monitoratge a la nostra ciutat.

Fent clic a qualsevol d'elles obtenim informació del consum energètic de la instal·lació. Aquestes dades, que es recullen de forma periòdica des del mes de juny de 2021, permeten generar uns informes dinàmics que es van actualitzant a mida que es rep nova informació.

Les dades de consum energètic que es faciliten de cada instal·lació són:

- Període (anual, mensual o del dia anterior)

- Energia solar generada

- Energia solar exportada

- Energia solar autoconsumida

- Consum total de la xarxa

- KGs de CO2 que es deixen d'emetre a l'atmosfera

- Percentatge que suposa l'energia solar consumida vs l'energia total consumida

Igualment, es generen unes gràfiques dinàmiques que contenen la informació segmentada per mesos (per al període anual), dies (per al període mensual) i per hores (per al dia anterior).

Informació energètica en barres

Una altra opció de visualització que ofereix la plataforma és mitjançant taules; en aquest format se'ns mostra la mateixa informació que en els gràfics de barres, però ordenada i presentada en forma de taules. Aquestes taules poden ser exportades fent clic en el botó “CSV”que es troba en cada informe, per als informes anual, mensual i del dia d'ahir.

Informació energètica en taules

A més de gestionar les instal·lacions fotovoltaiques instal·lades a la ciutat, aquesta plataforma permet realitzar un exercici de transparència cap a la ciutadania brindant aquesta informació de manera totalment oberta.

Sense cap mena dubte les energies renovables continuaran creixent i l'energia fotovoltaica serà la base de la nova capacitat de generació elèctrica a nivell mundial, de manera que apostar per aquest tipus d'energia, i els seus sistemes de control associats, és una aposta de futur guanyadora tant per a les persones com per al medi ambient.

Informe UNEF 2021


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *