Un dels grans objectius del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), impulsat per l’Ajuntament de la ciutat en els darrers anys, ha estat promoure l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO₂ a l’atmosfera mitjançant, entre d’altres mesures, la renovació de l’enllumenat públic. Aquest gran repte, que ja s’ha completat, implicava actualitzar les aproximadament 29.000 lluminàries que hi ha a Terrassa. Repte aconseguit.

Els nous llums, de tecnologia LED, suposen una reducció enorme del consum energètic i de les emissions contaminants, a més del conseqüent estalvi econòmic i les millores de qualitat lumínica a la ciutat, com són l’existència de menys punts foscos que milloren la seguretat i la mobilitat, i el fet que la llum es més respectuosa amb la salut.

Total de lluminàries a la ciutat

Una part important de qualsevol projecte, un cop feta la implantació, es fer el seguiment. Com que el TEI bàsicament es un projecte de caire energètic, era necessari que dins el mateix projecte estiguessin contemplats els mitjans per poder portar a terme aquest seguiment.

D’una banda, era necessari ampliar la xarxa de dades municipal per construir una infraestructura troncal que, a més de permetre obtenir dades dels equips instal·lats per aquest projecte, arribés a més punts de la ciutat i la preparés per a la Internet de les Coses (IoT). I, d’una altra banda, es va requerir actualitzar la plataforma d’enllumenat públic, implantar una plataforma de gestió i monitoratge de l’enllumenat públic i un sistema d’informació energètic.

Aquests requeriments permeten obtenir informació necessària per prendre decisions, com ajustar la potència contractada a la realment necessària o detectar possibles incidències a la xarxa d’enllumenat (per un consum fora del que és habitual, ja sigui per excés o per defecte).

Com a exercici de transparència i com a eina ciutadana, l’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un mapa interactiu de l’enllumenat a la ciutat on queda plasmada tota la informació relativa a l’enllumenat públic. Aquest mapa està contínuament millorant amb la incorporació de noves dades.

Elements d’enllumenat públic

Informació d’elements de l’enllumenat públic

Al mapa podem veure la informació relacionada amb els elements de l’enllumenat públic, que bàsicament son les lluminàries (amb els seu suports) i els quadres de comandament que controlen les lluminàries, tots amb la seva ubicació al mapa de la ciutat.

Cada element porta associada informació que és accessible simplement fent clic a sobre de l’element desitjat.

Les principals dades associades a cada element son:

Quadres de comandament: identificador del quadre, tipus de quadre, nombre de línies elèctriques que controla el quadre, nombre de suports (amb lluminàries) associats al quadre, i la potència del quadre en watts. També s’ofereix informació dels estalvis, dels que parlarem més endavant.

Lluminàries: identificadors de la lluminària, del quadre al que està connectat i de la línia que l’alimenta; tipus i característiques dels suports i lluminàries, incloent les fulles de característiques d’aquests elements (consums, alçades, etc.)

Mesura de l’estalvi

Una part molt rellevant d’aquest projecte era aconseguir un important estalvi energètic i una disminució significativa de les emissions de CO₂ cap a l’atmosfera. Per calcular els canvis en aquestes dues magnituds es va determinar el consum base total abans del canvi de lluminàries, al que anomenem línia base, i que té com a període de referència les dades de consum obtingudes entre el març de 2018 i el febrer de 2019.

Amb aquestes dades com a punt de partida i amb els sistemes de monitoratge implementats al projecte, es poden oferir les dades d’estalvi per cada quadre de comandament.

Informació sobre l’estalvi mesurat a un quadre de comandament

La informació referent a l’estalvi es mostra a la fitxa de cada quadre de comandament, calculada de forma mensual, trimestral i anual. Els valors dels que s’informen son:

– percentatge d’estalvi: línia base vs consum real desprès del canvi de lluminàries

– valor de la línia base: valor calculat en el període de referencia pel quadre de comandament

– consum del quadre de comandament.

– estalvi en kWh

– tones de CO₂ que es deixen d’emetre a l’atmosfera

Incidències a la xarxa d’enllumenat

Una altra funcionalitat que ofereix la plataforma és la de visualitzar les incidències actives relacionades amb els elements d’enllumenament públic, que poden arribar des de diferents vies:

  • mitjançant l’aplicació per a mòbils Cuidem Terrassa, on es pot informar sobre els equipaments de la ciutat amb afectació (disponible al Google Play Store i a App Store).
  • via telefònica, trucant al telèfon 900 877 067.
  • a través de les inspeccions fetes pels serveis de manteniment.
Informació sobre incidències

Al visor es pot fer la selecció de les incidències per conèixer la seva tipologia i quins elements estan afectats, així com la seva ubicació a la ciutat.

Tota aquesta informació, recollida periòdicament a través de sistemes de monitoratge i que es fa visible al conjunt de ciutadans, permet als gestors dels equipaments assabentar-se dels problemes de la xarxa, planificar accions correctives, preventives o de millora, així com garantir que l’enllumenat està funcionant d’acord amb els paràmetres d’estalvi energètic desitjats en una ciutat sostenible.


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.