L’administració electrònica consisteix en l’aplicació intensiva de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la prestació de serveis públics a la ciutadania. La seva implantació beneficia en primer lloc als ciutadans, que poden realitzar les seves gestions des de qualsevol lloc amb accés a Internet, qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora del dia. És una administració sempre oberta (24×7).També beneficia a la pròpia Administració, perquè redueix les visites presencials dels usuaris dels serveis i la tramitació de documents, amb el conseqüent estalvi de temps i diners dels contribuents. Per tant, l’administració electrònica és un factor d’eficiència i estalvi considerable en aquesta època de crisi econòmica.

Amb aquests objectius de millorar i facilitar el servei als usuaris i alhora reduir costos de gestió, l’Ajuntament de Terrassa porta molts anys, des del primer web municipal de l’any 1996, impulsant la tramitació de serveis per Internet. Terrassa va voler aprofitar des del primer moment la capacitat interactiva d’Internet per guanyar transparència col·locant tota la informació rellevant al web, per tal d’impulsar la participació obrint fòrums i consultes en línia, i per agilitzar i facilitar la gestió administrativa.

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Terrassa ha estat dels primers a Espanya en completar el trasllat de totes les gestions municipals a la seva Seu Electrònica (https://seuelectronica.terrassa.cat) i donar compliment estricte a les disposicions de seguretat tècnica i jurídica, d’identitat digital i de disponibilitat, fixades en la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

El dia 1 de gener de 2010, la Seu Electrònica estava operativa complint totes les condicions, i durant aquest període s’ha focalitzat l’esforç en oferir tot el seu catàleg de serveis i tràmits, fins arribar actualment al 100% dels mateixos. Una àrdua tasca que s’ha realitzat considerant sempre la importància de la participació dels usuaris en els tràmits, perseguint la màxima simplificació i racionalització dels procediments administratius i eliminant passos i documents innecessaris prèviament a la seva informatització.

Malgrat tots aquests esforços, queda molt camí per recórrer quant a l’ús de l’administració electrònica per part de la ciutadania, tot i que es comencen a obtenir resultats apreciables. Els tràmits realitzats per la Seu Electrònica suposen avui un 12% del volum total de l’Ajuntament. L’ús general de la Seu Electrònica ha crescut en el 2011 un 44%; l’ús de la signatura electrònica, un 88%; el pagament mitjançant targes de crèdit a la Seu, un 128%. Queda clar que Terrassa ha començat a recollir els fruits de la seva aposta per l’administració electrònica.

Punt i apart mereix l’esforç que està realitzant l’Ajuntament de Terrassa en la digitalització dels seus processos interns de gestió, mitjançant la implantació dels expedients electrònics. L’objectiu és el mateix: simplificar, agilitzar i reduir costos.

Com a exemple, recentment s’ha implantat l’expedient electrònic de contractació, que consisteix en la realització de tot el procés d’avaluació, decisió, execució i notificació del contracte de bens i serveis, incloent la interacció amb els proveïdors externs i l’arxiu segur i definitiu de l’expedient en suport exclusivament digital, sense documents en paper, amb l’ús de la signatura electrònica per tots els implicats. Els indicadors de gestió aboquen resultats importants: reducció de temps de tramitació de fins a un 90% del temps, i estalvi de costos associats a l’eliminació del consum de milers de fulls de paper que ja no s’imprimeixen.

Els nous objectius de l’Ajuntament de Terrassa en el seu pla d’implantació de l’administració electrònica passen per continuar la digitalització de tots els processos de gestió municipal per a la implantació de nous expedients electrònics per afegir als ja operatius (gestió cadastral, serveis socials, llicències urbanístiques, etc.) fins a completar el 100% dels processos. Això permetrà oferir als implicats en un expedient també un seguiment en línia i en temps real de l’estat del mateix, amb la conseqüent millora en la transparència de la gestió.

A nivell qualitatiu, la Seu Electrònica, que al 2011 ja ha estat la tercera “oficina d’atenció” per volum de tràmits gestionats, pretén liderar a curt termini els tràmits gestionats a l’Ajuntament en nom de l’augment de la productivitat, l’eficiència dels serveis públics oferts i a simplificar i millorar la relació amb la ciutadania.


0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *