El terme ciutat intel·ligent va neixer a finals de l’any 2000, i s’aplica a tota aquella ciutat que utilitza la Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC) per a millorar la gestió dels serveis municipals i la qualitat de vida de la ciutadania, construint un nou model urbà que respongui a les demandes creixents de la població de manera sostenible, eficient, eficaç i transparent.

L’Ajuntament de Terrassa fa molts anys que aplica accions i polítiques de ciutat intel·ligent en l’àmbit de la tecnologia, energia, medi ambient i mobilitat, però no va ser fins al 2015, amb la creació del Pla Director Smart City Terrassa, que es va establir l’estratègia i les directrius necessàries, agrupant totes les àrees de l’Ajuntament de manera transversal, per convertir la ciutat en una Ciutat intel·ligent en tots els seus àmbits.

Per a fer-ho, no només és necessari instal·lar a la ciutat la tecnologia que reculli dades, com ara mitjançant els sensors, sinó que cal que 1)la ciutat disposi de la infraestructura per a transmetre-les (internet, Wifi, Bluetooth…) i 2)tingui capacitat de gestionar la informació que es rep i pugui ser visualitzada a la ciutadania de manera fàcil d’entendre (dades obertes). És just en aquest entorn on apareix la plataforma Sentilo.

Sentilo és un programa informàtic (software) gratuït i de codi obert (open source), és a dir, que es  distribueix mitjançant una llicència lliure que permet a cada persona usuària utilitzar el codi font del programa per a estudiar-lo, modificar-lo i millorar-lo.

Aquest programa crea una plataforma transversal formada per dues parts fonamentals: una capa de sensors desplegada per tota la ciutat que recopilen i transmeten la informació captada, i, la segona, l’ús de tota aquesta informació “generada per la ciutat”. Fem especial èmfasi en el terme “transversal”, perquè les dades que es recullen mitjançant els sensors arriben a Sentilo perquè la ciutadania les pugui visualitzar, però també perquè molts programes que té l’Ajuntament es nodreixen d’aquestes dades. Un exemple és el GMAO, el programa de manteniment de la ciutat.

Actualment en la nostra ciutat, hi ha instal·lats sensors en diferents llocs: contenidors (vidre, plàstic, matèria orgànica, paper i de rebuig), cabal, quadres elèctrics en edificis municipals, electrovàlvules de reg, estacions meteorològica, places de pàrquing, control de soroll atmosfèric…(Fig. 1). Totes aquestes dades es bolquen a la plataforma Sentilo en temps real i es visualitzen de manera gràfica i intel·ligible per a la ciutadania.

Figura 1. Exemple de localització de sensors de xarxa elèctrica en edificis municipals i llista dels sensors que arriben dades a la plataforma Sentilo de Terrassa. Font: Visor Sentilo de Terrassa.

Moltes grans ciutats del món, com per exemple San Francisco, Buenos Aires, Dubai, Oslo, Singapur… utilitzen aquest programa o un de similar per a desenvolupar la seva ciutat intel·ligent (o Smart City, en anglès) però no cal anar tan lluny per trobar ciutats que també ho facin. Algunes ciutats del nostre territori han apostat per aquesta plataforma (Barcelona, Cambrils, Reus, Terrassa, Granollers, Sant Feliu de Llobregat…), així com altres organismes (Àrea Metropolitana de Barcelona, Agència Catalana de l’Aigua) i diputacions (per exemple la diputació de València, Barcelona…). Cal tenir en compte que hi ha una estreta relació entre les administracions que aposten per aquest projecte i les empreses privades que proporcionen la tecnologia necessària (com per exemple Cesva, Circutor, Boreal IT, Cat PL,…).

Després de llegir això, poden sorgir algunes preguntes, com per exemple Què aconseguirem amb aquest projecte Terrassa ciutat intel·ligent?

Entre totes les persones que utilitzem la via pública, construirem una ciutat amb una millor distribució dels recursos, i les dades dels sensors seran transparents, accessibles i de domini públic. Gràcies a les dades recollides es podran fer projectes de millora de la ciutat, com per exemple per reduir la contaminació, aconseguir una mobilitat més eficient… en definitiva, millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Un gran pas per aconseguir-ho és el projecte Pilot d’Edificis Intel·ligents – iEdificis, quedant la nostra ciutat de Terrassa, juntament amb 7 ciutats més, finalista de la convocatòria de l’entitat pública Red.es, adscrita al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital. Aquest projecte consisteix en sensoritzar 170 edificis municipals de la ciutat (edificis públics -museus, dependències municipals, poliesportius, escoles, mercats, …- estacions de ferrocarril y autobusos, edificis històrics,…) per millorar els serveis que ofereix l’Ajuntament a la ciutat, i les dades que s’obtinguin seran de domini públic i es publicaran a la plataforma Sentilo. El projecte just s’acaba de posar en marxa però si vols saber com evoluciona, pots consultar la següent web Participa a Terrassa.

 

 

Referències bibliogràfiques: 


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *