L'objectiu de la xarxa és potenciar les tecnologies avançades orientades a l'assoliment d'un creixement verd, intel·ligent i sostenible que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Terrassa és una de les 88 ciutats, d'entre 192 de tot Europa, que desprès d’una exhaustiva valoració de les candidatures presentades, han estat escollides en una primera ronda de selecció, per formar part de la xarxa "Intelligent Cities Challenge" (ICC), una iniciativa de la Comissió Europea que vol donar suport a la transformació digital i la modernització industrial de les ciutats per tal que aprofitin al màxim les tecnologies digitals i avançades.

Durant els pròxims dos anys, l'Ajuntament de Terrassa rebrà l'assessorament d'experts i les eines necessàries per potenciar les noves tecnologies orientades a la sostenibilitat i al desenvolupament de l'estratègia de gestió de la resiliència urbana. L'objectiu se centrarà en la incorporació de noves estratègies que permetin transformar Terrassa en una ciutat on la tecnologia promogui espais d'inclusió, participació i innovació, salvaguardi la qualitat de vida, així com el desenvolupament social i econòmic de la ciutat.

El projecte presentat per Terrassa té tres objectius concrets que es volen assolir a curt/mig termini: potenciar l'estratègia d'especialització intel·ligent de la ciutat en salut i promoció de la vida saludable, elaborar un Pla Director de la resiliència urbana basat en un procés obert i participatiu i continuar la implementació del model de ciutat intel·ligent via la reedició del Pla Director Smart City Terrassa.

Del 27 de febrer al 29 de maig, l’equip del projecte Intelligent Cities Challenge (ICC) va rebre 130 candidatures de 192 ciutats de 20 països de la Unió Europea i del Regne Unit. Finalment, s'han aprovat 88 sol·licituds, entre elles la de Terrassa, per participar en aquest repte de l'ICC durant els pròxims dos anys.

Es tracta d'una gran oportunitat per consolidar el posicionament de la ciutat en l'àmbit de la innovació i de les smartcities i per aprofitar les tecnologies avançades per fer front a la crisi de la pandèmia de la Covid-19, tot enfortint l'economia des d'un creixement més ecològic i intel·ligent, que ajudarà a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i a generar noves oportunitats per al teixit empresarial.

A finals de 2020 finalitza el període de vigència del Pla Director Smart City Terrassa i per tant l'estratègia de la ciutat en termes de polítiques digitals precisarà d'un nou marc de referència. En aquest sentit, la ciutat té l'oportunitat de preparar-se per obrir noves vies i actualitzar les vigents per progressar en aquest camp.

Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *