La Comissió Europea presenta l’Estratègia europea d’atenció a les persones

La Comissió Europea ha presentat l’Estratègia europea d’atenció a les persones per garantir uns serveis d’atenció a les persones de qualitat, assequibles i accessibles arreu de la Unió Europea, també, per millorar la situació tant per als qui reben els serveis com per als qui els cuiden, sigui de manera professional o informal.

Els serveis d’atenció a les persones sovint es caracteritzen per unes condicions laborals dures i sous molt baixos.

Invertir en serveis d’atenció a les persones també suposa l’augment de les dones en el mercat laboral. S’estima que un 90% de la mà d’obra d’aquest sector són dones i uns 7,7 milions no treballen a causa de les responsabilitats assistencials de la família.

Aquesta és una estratègia que també millorarà la conciliació de la vida laboral i personal dels i les cuidadores.

Font Imatge

La Comissió proposa als estats nous objectius en matèria d’educació i atenció a la primera infància:

  • 50% dels menors de 3 anys escolaritzats en un centre d’educació infantil
  • 96% dels infants d’entre 3 anys i l’edat d’inici de l’escolarització obligatòria escolaritzats en un centre d’educació infantil

La Comissió també recomana que els estats membres garanteixin els serveis d’atenció a la infància tant en zones urbanes com en zones rurals o desfavorides, disposar de mesures que facilitin la participació en el sistema educatiu de les criatures amb necessitats especials i promoure el repartiment equitatiu de la cura dels fills i filles entre els progenitors.

Més informació sobre l’Estratègia europea d’atenció a les persones

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.