Terrassa assisteix a l’Assemblea General de la xarxa d’entitats locals per l’Agenda 2030

La Federació Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP) i la Diputació de Barcelona van celebrar a Barcelona unes jornades sobre lideratge municipal i l’agenda 2030.

Les principals conclusions es van extreure de les jornades són les següents:

1. Cal defensar el paper central del municipalisme i institucionalitzar la seva participació en els espais de presa de decisions per a aconseguir la transformació que requereix l’Agenda 2030.
2. Impulsar aliances per a la sostenibilitat en tots els àmbits i nivells de govern, basades en el respecte dels principis de subsidiarietat i en col·laboració i concertació amb altres agents territorials.
3. Promoure institucions locals eficaces, transparents, innovadores i cocreadores de valor públic, capaços d’oferir a la ciutadania serveis públics accessibles i de qualitat amb criteris sostenibles, responsables i alineats amb els ODS.
4. Transformar i construir polítiques públiques des de la coherència, la integralitat i la multidimensionalitat d’aquestes, establint un cercle virtuós entre les dimensions econòmica, mediambiental i social.
5. Fomentar espais institucionals oberts a la participació ciutadana, millorant la presa de decisions i fomentant la col·laboració amb la societat civil en la definició, implementació i avaluació de polítiques públiques sostenibles.
6. Situar l’equitat i la no discriminació en el centre de l’acció, no sols en els drets econòmics i socials, sinó també els drets civils, polítics i culturals, analitzant les causes de les desigualtats i buscant solucions a aquestes.
7. Garantir la igualtat entre homes i dones, i combatre la violència contra les dones en tots els àmbits i entorns, capacitant-les i empoderant-les perquè tinguin les mateixes oportunitats.
8. Combatre la desinformació, especialment en els joves, promovent des dels nostres municipis una informació veraç i responsable, conscienciant sobre el nostre entorn i educant en valors i drets democràtics, creant així una societat crítica i empoderada.
9. Mesurar l’avanç dels resultats de les nostres polítiques i serveis públics en clau de sostenibilitat, dotant-nos dels recursos necessaris per a la creació de sistemes d’avaluació que ens orientin cap a la millora i permetin la rendició de comptes.
10. Treballar intensament per a accelerar el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, tenint en compte que estem a l’equador des de l’aprovació de l’Agenda.

Finalitzades les jornades, els membres de la xarxa van participar en l’assemblea general on es va aprovar la memòria de gestió i pressupost de novembre 2021 a octubre 2022 i el pla d’actuacions 2023-2024 i el seu pressupost.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *