Catalunya rebrà 45.716.699€ destinats al Programa per a la millora de competències digitals #CompDigEU

La Confèrencia Sectorial d’Educació ha aprovat la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per les Comunitats Autònomes destinats al Programa per a la millora de competències digitals #CompDigEU, en el marc del component 19 “Pla nacional de capacitats digitals” del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per un import total de 284.741.600 euros. 

Els objectius del Programa són:

  • Aconseguir que tots els centres disposin d’un Pla Digital integrat en el seu Projecte Educatiu que estructuri les estratègies organitzatives i acadèmiques empreses de forma col·lectiva per a la transformació del centre en una organització educativa digitalment competent. 
  • Facilitar que el professorat acrediti el desenvolupament de la seva competència digital mitjançant activitats formatives certificades. 
  • Acreditar el grau de competència digital del professorat. 

A Catalunya li corresponen un total de 45.716.699 d’euros segons els següents criteris:

  • Número de professors i professores. Ponderació del 70% 
  • Número de centres. Ponderació del 25% 
  • Dispersió de la població. Ponderació del 5% 

Ha de destinar aquests recursos a la transformació digital per tal d’aconseguir la certificació de les competències digitals de, com a mínim, 92.868 professors/es i també el desenvolupament i revisió dels Plans Digitals de Centre de, com a mínim, 3.541 centres.

Font imatge: Pixabay

Pots llegir la Resolució al BOE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.